Szükséges dokumentumok házasságkötéshez

Az előző bejegyzésünkben már átnéztük mi egy anyakönyvvezető feladata amikor egy pár házasságkötéssel bízza meg.

Most nézzük meg, mi a Ti feladatotok a polgári szertartás megszervezése során. Azért, hogy jogi értelemben is házastársakká váljatok, és az anyakönyvbe is be legyen jegyezve a fogadalmatok, bizonyos dokumentumokra szükségetek lesz.

Nézzük, melyek ezek! Először is, személyesen kell megjelenjetek a hivatalban és jeleznetek a házasságkötési szándékotokat. Ha már kinéztetek lehetséges dátumokat, a legkorábbi előtt legalább 30 nappal jelenjetek meg ügyfélfogadási időben.

Erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Be kell mutatnotok a szükséges dokumentumokat, és a szükséges adataitokat kell megadnotok. Ilyenkor jön rá az ember, hogy a házasság is mennyi papírmunkával jár. 🙂

Adatok, amelyeket meg kell adjatok:

 • ha van, előző házassági név, minden más esetben születési és utónév
 • születési hely,
 • személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
 • előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
 • lakóhely (pontos cím),
 • apa születési családi és utóneve,
 • anya születési családi és utóneve,
 • állampolgárság,
 • előző állampolgárság(ok),
 • előző lakóhely(ek) (ország)
 • KSH adatlap

Továbbá a következő dokumentumokat kell bemutatnotok:

 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány, mint személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
 • születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van, a kiállító hatóság megnevezése, folyószáma,
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 • családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
 • házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
 • állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
 • ha van ilyen, szükség lesz menekült státusra, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól,

A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után, be kell jelentsétek, hogy egymással házasságot kívántok kötni, és legjobb tudomásotok szerint házasságkötésnek törvényi akadálya nincs.

Különösen figyeljetek arra, hogy az irataitok érvényesek legyenek. Lejárt igazolvány esetén, mire megigénylitek az újat, az megérkezik és újra elmentek bejelenteni nem kevés idő telik el. A külföldi okiratokat pedig hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni. Erről is időben gondoskodjatok, hogy ne kelljen időben csúszással számolnotok.